AK Koutná & Fáberová v.o.s.

Pro bono

V rámci výkonu advokacie se občas setkáváme s nesmírně zajímavými kulturními projekty a záměry. Tyto projekty mohou žít jen díky nadšení a usilovné činnosti lidí, kteří jim věnují svůj čas, energii a své nejlepší nápady; nám všem pak otvírají možnost neobvyklých setkání z oblasti literatury, historie a umění. Je nám ctí, že v rámci takových akcí můžeme občas poskytnout pomoc a přispět radou.


Šrámkova Sobotka – festival s více než padesátiletou historií nabízí účastníkům vždy první týden v červenci bohatý program recitačních, hudebních a interpretačních dílen, přednášky vysokoškolských pedagogů, filmové projekce, divadelní představení a koncerty.

Plav – měsíčník pro světovou literaturu – časopis věnovaný každý měsíc jiné oblasti světové literatury, v níž nabízí výběr beletristických textů v originále a překladu, teoretické studie i recenze. Poskytujeme občasné právní konzultace, Nelly Pelc Vostrá je sazečkou časopisu a zajišťuje jeho distribuci.